Sociale sager

Stacks Image 161
Advokatfirmaet Bjarne Overmark har stor erfaring med socialret og rådgivning vedrørende reglerne omkring førtidspension, sygedagpenge, boligstøtte og kontanthjælp.

Behovet for sagkyndig bestand i forbindelse med sociale sager er støt stigende, og det kan være i forbindelse med alle typer forvaltningsretlige afgørelser, eks. tildeling af kontanthjælp, dagpenge, førtidspension eller lignenede. Man kan tit føle sig uhørt eller udenfor når kommunen træffer en afgørelse i socialretlige sager. Nogen gange er sagerne ikke oplyst tilstrækkeligt eller der er ikke lagt vægt på nye eller ændrede forhold. Advokatfirmaet kan bl.a. hjælpe dig med:

  • En vurdering af lovligheden af afgørelser eller tilkendegivelser fra kommunale myndigheder.
  • Bistand til at overskue dine rettigheder i forhold til sagsbehandling og/eller konkrete behov - her særlig inden for hjælp og støtte på handicapområdet.
  • En drøftelse med kommunen, om det grundlag, som kommunen træffer afgørelse på - helst allerede i forbindelse med kommunens agterskrivelse. (Vi har tænkt os at træffe afgørelse om)
  • Udarbejdelse af indlæg til de sociale nævn eller Ankestyrelsen.

Vær opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke gives offentlig tilskud til advokathjælp. Det betyder, at du selv skal betale for advokatbistanden. Advokatfirmaet søger naturligvis om tilskud i det omfang det er muligt.

Ligeledes er tvangsfjernelser og anbringelse af børn blandt vores specialister. Vi repræsenterer både forældre og børn, hvis børnene er 12 år eller derover. I sager om tvangsfjernelse beskikker og betaler kommunen en advokat, her kan du selv vælge en anden advokat end den, som kommunen ønsker at udpege.

Tvangsanbringelser
Vi behandler såvel tvangsfjernelsessager som sager omkring frivillige anbringelser, herunder sager omkring overvåget samvær, afbrydelse af telefonkontakten, brevkontrol m.v.

Vi har en stor grad af viden og erfaring inden for området af anbringelse af børn både ved frivillige og tvangsmæssige anbringelser.

Vores udgangspunkt er, at sikre, at du som klient får den bedst mulige behandling af det offentlige, selvom vi ved, at dette langt fra er tilfældet.

Det er vores erfaring, at der begås fejl i sagsbehandlingen i mange sager. Fejlene har ofte den konsekvens at dine rettigheder tilsidesættes.

Man kan desværre ikke forvente, at sagsbehandleren, der ofte har mange anbringelsessager alene af tidsmæssige årsager vil være i stand til at kunne udvise store personlige hensyn til dig.

Vi kender klagesystemet og kan yde dig bistand under hele forløbet.

Et nyt begreb er familierådslagninger indenfor dette område - også her er vi dig behjælpelig, idet vi kan hjælpe dig med at opstille spørgsmålene til familierådslagninger, således, at du og børnene hjælpes inden for familiens kreds.

Hvis du har problemer omkring samvær med et anbragt barn, bør du kontakte os. Det er kommunen der har retten til at fastsætte samværet under anbringelsen, dog skal Børn og Ungeudvalget involveres, hvis der er overvåget samvær. Ring til os for at få fastlagt om der er tale om et egentligt overvåget samvær. Kommunerne undslår sig jævnligt at forelægge sagen for Børn og Ungeudvalget.
Vores adresse
Advokatfirma Bjarne Overmark
Torvegade 14, 1. sal
8900 Randers C
Kontakt Os
Man-fre kl. 09:00-11.00

Tlf.: 86 40 25 44
Fax.: 86 41 65 22
Praktiske Oplysninger
Folkesparekassen
Reg. nr. 9860
Konto nr. 0000148644