Fri proces


Hvad betyder fri proces?

At få fri proces betyder, at det offentlige betaler alle udgifterne i forbindelse med en retssag, men ikke selve sagsgenstanden og heller ikke dine egne udgifter ved at møde i retten, din tabte arbejdsfortjenste o.l.

Fri proces dækker bl.a. disse udgifter ;
  • retsafgift
  • udgift til din egen advokat
  • udgifter til bevisførelse / vidnegodtgørelse
  • udgifter til foretagelse af syn og skøn / honorar til syn- og skønsmand
  • omkostninger, som du måtte blive dømt til at betale til modparten, hvis du taber sagen
  • andre udgifter i forbindelse med retssagen / tvisten
  • start-udgifter i forbindelse med fuldbyrdelsen af dommen, dvs. i forbindelse med en fogedsag

Virkningerne af fri proces Virkningerne af fri proces fremgår af retsplejelovens §331.
Fri proces medfører fritagelse for betaling af retsafgift.
Fri proces medfører endvidere, at der beskikkes en advokat til at udføre sagen for den part, der har fri proces, således at statskassen betaler salæret til advokaten. Salæret fastsættes af retten, og den beskikkede advokat må ikke kræve yderligere betaling af den part, der har fri proces. Det er retten, der beskikker advokaten, og retten vil som regel efterkomme et ønske om beskikkelse af en bestemt advokat til at føre sagen.
Normalt er det den tabende part i en retssag, der skal betale sagens omkostninger, herunder modpartens omkostninger, men hvis den tabende part har fået fri proces, betaler statskassen omkostningerne.
Der må påregnes en sagbehandlingstid på 4 - 8 måneder.
De økonomiske betingelser for at kunne få fri proces pr. 1. januar 2011 er således følgende:
  • Enlige ansøgere: 280.000 kr.
  • Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold: 356.000 kr.
  • Forhøjelse for hvert barn: 49.000 kr.
Hvordan får man fri proces ? Advokatfirmaet Bjarne Overmark hjælper dig gerne med at søge om fri proces.
Hvis det er nødvendigt, for eksempel fordi din retshjælpsforsikringsselskab afslår at bevilge dækning på forsikringsretshjælp, sørger vi naturligvis for på din vegne at indsende ansøgning om fri proces enten til den retsinstans, hvor retssagen agtes anlagt, eller til Civilstyrelsen, afhængig af hvilken type retssag det drejer sig om.
Betingelserne for at opnå fri proces er blandt andet, at retten eller Civilstyrelsen skønner, at der er rimelig grund til at føre retssagen, samt at du dokumenterer, at du opfylder de økonomiske betingelser, der fremgår nedenfor under punkt 4.
Du bedes derfor til os aflevere din egen og din eventuelle samlevers skattemæssige årsopgørelse for 2009 sammen med oplysning om antallet af hjemmeboende, mindreårige børn da disse oplysninger altid skal medsendes en ansøgning om fri proces.
Læs mere om Fri Proces på 
civilstyrelsen.dk

Kontakt

Randers
Advokatfirma Bjarne Overmark
Torvegade 14, 1. sal
8900 Randers

Telefontid
man-fre kl. 9.00 - 11.00
Tlf.: 86 40 25 44
Fax.: 86 41 65 22


Vores adresse
Advokatfirma Bjarne Overmark
Torvegade 14, 1. sal
8900 Randers C
Kontakt Os
Man-fre kl. 09:00-11.00

Tlf.: 86 40 25 44
Fax.: 86 41 65 22
Praktiske Oplysninger
Folkesparekassen
Reg. nr. 9860
Konto nr. 0000148644