Home

Advokat Bjarne Overmark

 Advokat Bjarne Overmark

Beskikket af Justitsministeriet - Undergivet Advokatsamfundets regler - Specialist i lejeret

Lejeret

Advokatfirmaet Bjarne Overmarks specialiserer i lejeret. Vi repræsenterer kun lejerside og har mange års erfaring med problemstillingerne indenfor lejeret .

Straffesager

Vi yder bistand i alle typer af straffesager og har stor erfaring med forsvarerens opgaver. Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for et råd.

Sociale sager

Advokatfirmaet Bjarne Overmark har stor erfaring med socialret og rådgivning vedrørende reglerne omkring førtidspension, sygedagpenge, boligstøtte m.fl.

Udlændingesager

Kontoret har i mange år beskæftiget sig indgående med udlændingeret og yder rådgivning inden for alle områder af udlændingeretten.

 ADRESSE:


Advokat Bjarne Overmark

Torvegade 14, 1. sal

8900 Randers C


CVR 26901553

Kontakt os


Advokatkontorets sekretariat har åbent 

på hverdage  fra kl. 9.15 til 11.15 


Advokatkontorets sekretariat - mobil  53543633

Adv. Bjarne Overmark direkte - mob. 22213755

Betaling

Bank: Middelfart Sparekasse


Klientkonto

Reg. nr. 1687

Kontonr. 3220149462


Nemkonto

Reg. nr. 1687

Kontonr. 3220148644


Gratis rådgivning:

Søndage ml. kl. 16.00 og 18.00Medlem af

Advokatsamfundet


Advokat Bjarne Overmark er medlem af Advokatsamfundet og undergivet Advokatsamfundets regler.


Læs om de advokatetiske regler på linket nedenfor.


Klageadgang


Skulle vores behandling af din sag ikke leve op til reglerne, har du mulighed for at klage til Advokatnævnet, der behandler tvister om:


  1. Salær
  2. Adfærd


Adresse:


Advokatnævnet

Kronprinsessegade 28

1306 København K


Beskikket af Justitsministeriet


Advokat Bjarne Overmark er beskikket af Justitsministeriet i Danmark til at drive advokatvirksomhed.


Han har møderet for Højesteret og landsretten.


Advokat Bjarne Overmark har

CVR 26901553


Advokat Bjarne Overmark har tegnet advokatansvarsforsikring med garantistillelse hos forsikringsselskabet HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 Kbh.Ø

Policenr. 156-08651508-14000.


Forsikringen dækker lovpligtig ansvarsforsikring og garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udført af advokat Bjarne Overmark.


Sådan bliver du

klient hos os


Når du bliver klient hos Advokat Bjarne Overmark, starter det ofte med et uforpligtende møde, hvor du selv har henvendt dig, f.eks. fordi du har spørgsmål i forbindelse med dit lejemål, f.eks.huslejen, opsigelse eller fraflytning.


Det kan også være, du har modtaget en stævning, eller at advokat Bjarne Overmark er blevet beskikket som advokat i din sag.


Når advokatkontoret har modtaget sagen, får du en ordrebekræftelse.


Inden da tjekker vi, om det kan indebære en interessekonflikt, at Bjarne Overmark er advokat for dig, - f.ek., hvis vi repræsenterer din modpart i en sag. Skulle det være tilfældet, får du omgående besked og bliver henvist til at søge en anden advokat. 


I lejeretssager repræsenterer vi udelukkende lejerside.


Under sagen er vi desuden løbende opmærksomme på, om der opstår interessekonflikter, f.eks. ved valget af lægdommer eller skønsmand.

§ Specialister i lejeret

§ Repræsenterer udelukkende lejere i boligretssager

§ Møderet for Højesteret og Landsretten

§ Vi hjælper dig med at søge om retshjælp eller fri proces til din sag

ORDREBEKRÆFTELSE

Når du bliver klient hos advokat Bjarne Overmark, får du en ordrebekræftelse.

her skriver vi:

  • Hvad det er for en sag, dvs. hvad den handler om
  • Hvad den hjælp, du får hos os består af
  • Og - så vidt mulig - hvad den kan komme til at koste.
  • I mange sager bliver sagsomkostningerne dog først fastslået af retten ved sagens slutning, hvorfor det ofte kun kan blive et overslag.
  • Hvis du er i tvivl om økonomien i din sag, der du altid velkommen til at få et møde om det.KLIENTMIDLER


Alle klientmidler, der bliver betroet

Advokat Bjarne Overmark, bliver forvaltet efter Advokatsamfundets regler, og bliver indsat på firmaets klientkonto i Middelfart Sparekasse:


Reg. nr. 1687

Kontonr. 3220149462SAGSOMKOSTNINGER, RETSHJÆLP OG FRI PROCES

Hvis sagen ikke er omfattet af din retshjælpsforsikring, hjælper vi dig med at søge om fri proces.


Hvis du har en retshjælpsforsikring, hjælper vi dig med at søge om retshjælpsdækning.


Forsikringen dækker, uanset om du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces eller ej.


Hvis du opfylder reglerne for fri proces, dækker retshjælps forsikringen uden selvrisiko.


Hvis du ikke opfylder reglerne for fri proces, og forsikringsselskabet skønner, at du har rimelig grund til at føre sag, dækker din forsikring omkostningerne ved sagen, dvs. både dine egne omkostninger og de omkostninger, som du måtte blive dømt til at betale modparten, hvis du taber sagen.

Forsikringen dækker også syn og skøn, men den dækker ikke omkostninger, som har været urimelige, og heller ikke dine rejseomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste.


Hvis du ikke opfylder reglerne for fri proces, skal du selv betale en selvrisiko på 10 % af de samlede omkostninger, minimum 2500 kr.

Selvrisikoen gælder, uanset om du vinder eller taber sagen.

Hvis du vinder sagen, får du normalt tilkendt sagsomkostninger fra modparten. Det er ikke sikkert, at de dækker de fulde sagsomkostninger, i så fald dækker din retshjælpsforsikring resten.

Der gælder en maksimumdækning fra forsikringsselskabernes side, som forsikringsselskaberne som regel oplyser, når de giver tilsagn om retshjælp.


Læs om reglerne for fri proces

Kommunikation og GDPRMINRETSSAG.DK

Retsprocessen i civile sager er digitaliseret ved lov nr. 1867 af 29. december 2015.


Minretssag.dk er en sagsportal for parter og andre brugere af Danmarks domstole på internettet, hvor alle civile retssager anlægges og behandles.


Du skal bruge NemID for at anvende portalen. Alle dokumenter i forbindelse med sagen bliver uploader der, og du får besked om det via e-mail.


Hvis Bjarne Overmark er din advokat, får advokatkontoret også besked, og vi vil holde dig orienteret om:


  1. Nyt i sagen
  2. Frister
  3. Retsmøder


Besøg minretssag.dk på linket:


https://minretssag.dk/frontpage

SÅDAN HOLDER VI DIG ORIENTERET

Kommunikationen med dig som klient foregår primært via e-mail, men selvfølgelig også pr. telefon og på møderne.


Firmaets e-mailadresse er:


info@advokatbjarneovermark.dk


Mailadressen er en sikker mail, hvor vi kan sende og modtage sikker post.


Hvis du ikke selv har en sikker mail, forudsætter vi, at du er indforstået med, at vi sender informationer til dig via e-mail, herunder også informationer af fortrolig karakter.


Det kan indebære en risiko for, at andre får din e-mail ved en fejl.


Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette, er du velkommen til at henvende dig, så vi kan finde en løsning.
GDPR - PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med sagens behandling, bliver opbevaret sikkert og behandles fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.


Du er altid velkommen til at kontakte advokatkontoret, hvis du har spørgsmål vedr. beskyttelse af dine personlige oplysninger, eller andet.